Prawo drogowe - co grozi za jazdę po alkoholu?

Prawo drogowe - co grozi za jazdę po alkoholu?
Prawo drogowe - co grozi za jazdę po alkoholu?
Opublikowano:

Na wstępie należy zaznaczyć, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie na drodze, zarówno dla kierowcy, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Pijani kierowcy co roku powodują tysiące wypadków drogowych, z których znaczna część kończy się śmiercią niewinnych osób. Alkohol i jazda samochodem nigdy nie jest dobrym połączeniem.


Zmienione prawo drogowe 2019 roku wprowadza zaostrzenie sankcji karnych, co w przekonaniu ustawodawcy, przekładać ma się na zmniejszenie potencjalnej ilości kierowców prowadzących swoje pojazdy pod wpływem alkoholu.

Prawo, a jazda pod wpływem alkoholu.

Osoba prowadząca samochód po spożyciu alkoholu popełnia wykroczenie lub przestępstwo. Jeżeli alkohol we krwi mieści się w przedziale 0.2-0.5 promila, to kierujący popełnia wykroczenie, które skutkuje:

 • grzywną od 5 do 50 tys. zł,
 • aresztem od 5 do 30 dni,
 • zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktami karnymi.W przypadku, gdy promile we krwi przekraczają 0.5, taki czyn jest już przestępstwem.

Kierujący pojazdami z pewnością zadają sobie pytanie ile można wypić alkoholu, aby dopuszczalna norma nie została przekroczona. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ostateczna wartość promili we krwi zależy od następujących czynników:

 • kondycji fizycznej kierowcy,
 • tolerancji na alkohol,
 • masy ciała,
 • stanu zdrowia.

Prawo, a stany związane ze spożyciem alkoholu.

W polskim prawie wyróżnić można:

 • stan po spożyciu alkoholu,
 • stan nietrzeźwości.

Jazda w stanie po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest kwalifikowane jako przestępstwo. Oba te czyny są zabronione przez kodeks drogowy 2019.


Stan po spożyciu alkoholu ma miejsce, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0.2 do 0.5 promila, bądź od 0.1 mg do 0.25 mg w 1dm3 wydychanego powietrza

Stan nietrzeźwości występuje natomiast, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0.5 promila, albo 0.25 mg w 1dm3 wydychanego powietrza.


Aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych, norma alkoholu we krwi nie może przekroczyć 0.2 promila.Prowadzenie pojazdu plus alkohol we krwi - czego możemy się spodziewać podczas kontroli ?


Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że poziom alkoholu w naszym organizmie jest równy lub większy 0.2 promila, skonfiskowane zostanie nam prawo jazdy, a dalsza jazda będzie nie będzie możliwa. Stanowi o tym ustawa o ruchu drogowym. Należy również pamiętać, że w takiej sytuacji sprawa zostanie obligatoryjnie skierowana do sądu.


W przypadku, gdy wynik badania wykaże, że promile we krwi przekraczają 0.5, sąd może wymierzyć:

 • karę grzywny od 5 tys. do 60 tys. zł,
 • karę ograniczenia wolności,
 • karę pozbawienia wolności do lat 2.

W razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, sąd obowiązkowo orzeknie także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju na okres co najmniej 3 lat.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu w przypadku osób, które zostaną przyłapane ponownie.


Osoba, która była już ukarana za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie upojenia alkoholowego powinna być świadoma, czym grozi jazda po alkoholu, musi więc liczyć się z tym, że ponowne popełnienie takiego przestępstwa będzie związane z wyższym wymiarem kary. Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu a łagodniejsze potraktowanie przez sąd?

Ostateczny wyrok zależy od okoliczności popełnienia przestępstwa. Sąd uwzględni między innymi poprzednią karalność sprawcy, jego stan psychiczny oraz zachowanie po popełnieniu czynu zabronionego. Istnieje także możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, jeśli zostanie orzeczony przy tym środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. Ważne jest natomiast, aby cele kary zostały w ten sposób spełnione, a społeczna szkodliwość czynu nie była znaczna. Dla przykładu, sąd na pewno potraktuje łagodniej osobę, która nie była wcześniej karana, a dalsza prognoza jej postępowania będzie pozytywna.

Napoje bezalkoholowe nie zawierają alkoholu - czy aby na pewno?

Napoje bezalkoholowe w ostatnim czasie zyskały na dużej popularności. Wiele kierowców uważa, że nie ma w nich ani śladu alkoholu. Jest to jednak nieprawdą. Napoje te mogą zawierać do 0,05% alkoholu w swojej objętości.

Alkomaty jako pomoc w świadomym korzystaniu z pojazdu.

Alkomaty pozwalają w łatwy i szybki sposób sprawdzić, ile alkoholu znajduje się w naszym organizmie. Jeżeli okaże się, że wartość promili przekracza 0.2, pod żadnym pozorem nie powinniśmy wsiadać za kółko, gdyż będziemy realnym zagrożeniem na drodze. Najdokładniejsze wyniki zapewniają oczywiście alkomaty policyjne. W celu dokonania pomiaru takim rodzajem alkomatu trzeba się jednak udać na posterunek policji, co może stanowić znaczne utrudnienie. Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych urządzeń do mierzenia zawartości alkoholu we krwi są alkomaty wirtualne, które dostępne są przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu korzystać z nich może praktycznie każdy. Co najważniejsze, kalkulator promili online to całkowicie darmowa aplikacja. Alkomat wirtualny działa na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu. Im więcej danych podamy, tym kalkulator alkomat będzie dokładniejszy. Należy jednak pamiętać, że internetowy alkomat nigdy nie zastąpi profesjonalnego urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. Alkomaty online pozwolą nam w przybliżeniu oszacować ile alkoholu znajduje się w naszym organizmie oraz przybliżyć moment, w którym prawdopodobnie nasze ciało się z nim upora. Kalkulator trzeźwości to także możliwość lepszego poznania swojego organizmu i uświadomienia sobie, jaki wpływ ma na niego alkohol.


Podsumowując, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla kierowcy, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Picie przed jazdą zawsze jest ryzykowne, dlatego najlepiej go unikać. Jeśli jednak zdarzy nam się taka sytuacja, a nie jesteśmy w posiadaniu tradycyjnego alkomatu, warto wykonać alkotest online. Nawet orientacyjna świadomość tego, ile można mieć promili w danym momencie, może okazać się pomocna i uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami.

Dodaj swój pierwszy alkohol: